Wat is een dakscan voor zonnepanelen?

In dit artikel gaan we in op wat is een dakscan. We praten dan over zonnepanelen. Het resultaat van panelen kan niet alleen een verduurzaming van je woning zijn, maar ook een verlaging van je energierekening. Hoeveel de energie-opbrengst voor jouw huis kan zijn, daarvoor wordt een dakscan voor zonnepanelen uitgevoerd. De uitkomst is niet exact, want het aantal zonnige dagen is een gemiddelde.

Factoren

We noemen drie hoofdfactoren die van invloed zijn op de energie-opbrengst van zonnepanelen. Die komen dan ook in een dakscan terug. Die factoren zijn:

  • De helling en richting van het dak.
  • De hoeveelheid schaduw die op je dak valt.
  • De voor zonnepanelen beschikbare oppervlakte.

We zullen die factoren in de volgende paragrafen bespreken.

De helling en richting van het dak

Een goede hellingshoek ligt tussen de 20 en 50 graden. De meest gunstige is 30 graden. Bij een plat dak kan je de panelen aan een kant oplichten om een beter resultaat te krijgen. De hoogste opbrengst geeft een schuin dak op het zuiden. Als er zon is, dan valt die dan altijd op de zonnepanelen. Als een dak helft op het oosten gericht staat en de ander op het westen, dan is de opbrengst van dat dak lager dan van een op het zuiden, maar nog altijd prima. Zonnepanelen op de noordzijde van een dak plaatsen, heeft niet veel zin.

De hoeveelheid schaduw die op je dak valt

Schaduw op een zonnepaneel beïnvloedt de opbrengst. Omdat de zon draait, zal de schaduw echter niet de hele dag op hetzelfde zonnepaneel vallen. Enige schaduw is geen groot probleem, veel ervan echter wel. Bij een zonnepaneelinstallatie kan de schaduw op een paneel de opbrengst van de gehele installatie verlagen. Om dat op te vangen, kan elk paneel op een aparte omvormer worden aangesloten.

De voor zonnepanelen beschikbare oppervlakte

De opbrengst van een zonnepaneelinstallatie hangt natuurlijk af van de totale oppervlakte van de panelen. Waar zich een schoorsteen of dakraam bevindt, kan je geen paneel leggen. Bij een dakkapel hangt dat van de sterkte van de constructie ervan af. Zonnepanelen dienen circa 20 cm van zowel de dakrand als de nok weg te blijven.

Websites voor een dakscan

Op de vraag wat is een dakscan, hebben we het doel ervan genoemd en welke factoren een rol spelen. Er zijn websites die een schatting van de stroomopbrengst geven op basis van gegevens die je invoert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *